terug

Boerderij De Welsker

Boerderij De Welsker

Rijksmonument uit 1825

Boerderij de Welsker is een rijksmonument en dateert uit 1825. Ook de bij de boerderij behorende varkensschuur uit circa 1933 en veeschuur uit 1825 zijn tot rijksmonument benoemd. 

De boerderij had van oudsher een belangrijke rol in de samenleving. Grote landheren konden zelf hun grond niet allemaal beheren. Zij bouwden boerderijen waar mensen hun afdrachten konden doen. De Welsker is één van deze boerderijen. 

Eenmaal per jaar werden hier de hofdagen georganiseerd en moesten de horigen hun afdrachten doen. Dit kon geld betreffen, maar het kon voorkomen dat graan of vee moesten worden afgedragen. Tijdens de hofdagen werden door mensen uit de regio ook aangeven wie er waren geboren of overleden. Daarnaast vond er rechtspraak plaats door de scholt, boer, die op De Welsker woonde. Op de nabijgelegen boerderij Ovink woonde de tegeder, de advocaat die de mensen bijstond.

Info ReactiesFilm Streetview