terug

Joodse geschiedenis Dinxperlo

Joodse geschiedenis Dinxperlo

Lesbrief

De Joodse Diaspora en Joden in Dinxperlo

De kern van de lesbrief bestaat uit een korte film over Joden in Dinxperlo. Daarnaast wordt er algemene informatie aangeboden over de Joodse diaspora en informatie toegespitst op de  Joden in Dinxperlo. Uit deze informatie kan de leraar de onderdelen gebruiken, die hij voor zijn groep van toepassing acht. De film en de informatie zijn bedoeld als voorbereiding op de rondleiding door Dinxperlo en worden digitaal aangeboden.

De lesbrief is samengesteld door de leden van de werkgroep Joodse begraafplaats, onderdeel van Dinxpers Belang. De werkgroep onderhoudt de Joodse begraafplaats in Dinxperlo. Daarnaast verzorgt de werkgroep rondleidingen over de geschiedenis van de Joodse inwoners van Dinxperlo en maatschappelijke stages op de begraafplaats. Voor deze werkzaamheden heeft de werkgroep in 2013 de Monumentenprijs gemeente Aalten ontvangen. De werkgroep kreeg daarom de mogelijkheid om een lesbrief samen te stellen. De lesbrief maakt onderdeel uit van het project 'Erfgoedroutes gemeente Aalten'. De lesbrief is bedoeld voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

Lesbrief Joodse Diaspora

Lesbrief Joden in Dinxperlo

Rondleidingen
Als aanvulling op de lesbrief biedt de werkgroep Joodse begraafplaats van Dinxpers Belang voor schoolklassen een rondleiding aan door Dinxperlo. Tijdens deze rondleiding wordt de Joodse geschiedenis gekoppeld aan relevante locaties in het dorp, zoals de Joodse begraafplaats en het Joods Monument.

Je kunt jouw klas aanmelden voor een rondleiding over de geschiedenis van de Joodse inwoners van Dinxperlo. Dit doe je door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres: joodsebegraafplaatsdinxperlo@outlook.com


 

InfoFilm