terug

Het Aaltense Goor

Het Aaltense Goor

Landschapsreservaat in Aalten

Het Aaltense goor is een voorbeeld van een landschapsreservaat waar goorontginning heeft plaatsgevonden. Het gebied was van nature erg nat, waardoor de boeren pas in mei en juni konden hooien. In de 18e eeuw is gestart met het ontginnen van het goor. Het gebied is nu een natuurreservaat van ca. 200 hectare groot. Het heeft een kleinschalige structuur, waarbij graslandpercelen zijn omrand met sloten en elzen. In het goor is een hoge dichtheid broedvogels.

Info ReactiesFilm Streetview