terug

Havezate 't Walfort

Havezate 't Walfort

Landgoed tussen Aalten en Bredevoort

Havezate 't Walfort was een versterkt huis dat toebehoorde aan één van de borgmannen van Bredevoort en is gelegen in het Nationaal Landschap. De borgmannen moesten Bredevoort beschermen zodra er onheil was.

De oudste vermelding van de havezate dateert uit begin 1400, toen het huis nog Waldenvoorde heette. Het was toen een boerderij in eigendom van Derk van Lintelo. 't Walfort ligt nabij de Boven Slinge, de beek die door Aalten richting Doetinchem stroomt. Het huis is vermoedelijk op deze plek gebouwd omdat hier een doorwaadbare plaats lag.

't Walfort heeft eerder een extra verdieping gehad. Dit is te zien op de tekening van Jan de Beijer uit 1743. Resten van deze verdieping zijn vermoedelijk gebruikt bij de bouw van Boerderij Eskes dat later op het landgoed gebouwd is.

In de nabijheid van het landgoed was een veemgericht gevestigd dat viel onder Bocholt. Hier werd vier maal per jaar recht gesproken. In 1430 werd het recht gesproken door Berend de Dücker. Hij was tevens burgemeester van Bocholt. Hij was berucht om zijn strenge vonnissen. 'De Dücker zal je halen' was een dreigement dat nog lang werd gebruikt wanneer kinderen niet gehoorzaamden. 

 

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt.

(Uit: de nota Ruimte)

 

 

InfoFilm Wikipedia