terug

Hessenwegen

Hessenwegen

Handelsroutes uit de Middeleeuwen

Hessenwegen waren handelsroutes vanuit Noord Duitsland, via Oost Nederland richting Utrecht, met enkele verbindingen naar het noorden en zuiden. De Hessenwegen dateren vanaf de middeleeuwen, maar gedeeltelijk maakten ze ook gebruik van oudere handelsroutes.

De wegen danken hun naam vermoedelijk aan de Duitse kooplieden die uit de buurt van Kassel in Hessen kwamen. De handelaren maakten gebruik van wagens die een bredere spoorwijdte hadden dan in de Nederlanden was toegestaan. De hessenwegen liepen vaak over woeste gronden en meden dorpen en steden. Hierdoor waren de handelaren een prooi voor struikrovers. Ze reisden daarom in konvooi. Op verschillende, vaak afgelegen, plekken langs de Hessenwegen werden herbergen gevestigd. De Romienendiek in Aalten was van vroeger uit één van de hessenwegen en ligt in het Nationaal Landschap.

 

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt.

(Uit: de nota Ruimte)


InfoFilm Wikipedia Foto's