terug

Het Aaltense Goor

Het Aaltense Goor

Landschapsreservaat in Aalten

Het Aaltense goor is een voorbeeld van een landschapsreservaat waar goorontginning heeft plaatsgevonden. Het gebied was van nature erg nat, waardoor de boeren pas in mei en juni konden hooien. In de 18e eeuw is gestart met het ontginnen van het goor. Het gebied is nu een natuurreservaat van ca. 200 hectare groot dat gelegen is in het Nationaal Landschap. Het heeft een kleinschalige structuur, waarbij graslandpercelen zijn omrand met sloten en elzen. In het goor is een hoge dichtheid broedvogels.

 

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt.

(Uit: de nota Ruimte)

 

InfoFilm