terug

Oud essenlandschap

Oud essenlandschap

met statige scholteboerderijen

Weilanden en akkers liggen verspreid naast elkaar, soms gescheiden door heggen of houtwallen. De grote bossen zijn in vorige eeuwen aangelegd door scholteboeren en textielbaronnen. Daar tussendoor slingeren de vele natuurlijk uitziende beken. Alsof de tijd heeft stilgestaan.

Het Nationaal Landschap is een gebied van bijna 22.000 hectare ingesloten tussen Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde en de Duitse grens. Karakteristiek zijn de vele essen en de kleinschalige verkaveling. Vanwege deze kenmerken riep de Nederlandse overheid het gebied in 2005 uit tot Nationaal Landschap. Er is volop rust en ruimte in dit typische kampen- en essenlandschap, met zijn kleine percelen en voortdurende afwisseling van akkers, weilanden, restanten hoogveen en lapjes bos.

Kloosters en kapellen
Er zijn nog veel historische bouwwerken in het Nationaal Landschap Winterswijk. Zoals de vele boerderijen, watermolens, kloosters en kapellen. Een aantal boerderijen, zoals Boerderij Beestman, is een scholtehoeve. Dit is de vroegere woonplaats van invloedrijke boeren die oorspronkelijk als schout optraden voor de hofheren in Gelre of M√ľnster. Aaltense natuurgebieden binnen het Nationaal Landschap zijn: Landgoed Walfort, Loohuisbos, Slingeplas, Kloosterbos, Zwanenbroek en Grote Goor. Het landschap is halfopen met afwisselend kleine percelen en essen met bosjes, lanen en houtwallen. Ook kenmerkend zijn de meanderende beken in smalle dalen. De bebouwing, oude boerderijen, gehuchten en grotere nederzettingen, is vervlochten in het landschap.  

Nationale landschappen zijn gebieden met internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. Landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten van nationale landschappen moeten behouden blijven, duurzaam beheerd en waar mogelijk worden versterkt.

(Uit: de nota Ruimte)

Foto: Roel Walta

Info