terug

't Klooster

't Klooster

Buurtschap vernoemd naar voormalig klooster

Buurtschap 't Klooster dankt haar naam aan het klooster dat in de late middeleeuwen op de plaats van het buurtschap heeft gestaan.

Het klooster 'Domus Beatae Mariae in Nazareth' ('Huis van de gelukzalige Maria van Nazareth') werd in 1429 opgericht en hoorde tot de orde van de Moderne Devotie. De kanunniken die het klooster bewoonden, waren verdreven van het klooster Windesheim bij Zwolle.

De grond waarop het klooster gesticht is, is aan de kanunniken geschonken door Derk van Lintelo. Hij was de eigenaar van havezate 't Walfort en heeft zelf ook op het klooster gewoond. Het klooster had een aantal boerderijen in bezit. De boeren die hier woonden en werkten waren horig aan het Klooster.

Vanaf 1570 viel het klooster ten prooi aan plunderingen en verwoestingen bij de veroveringen van Bredevoort op de Spanjaarden in 1572 door Willem van den Bergh en in 1597 door Prins Maurits. Na de verwoestende plunderingen van 1597 is het klooster verlaten en langzaam afgebroken. De stenen werden gebruikt voor de heropbouw van Bredevoort, dat door de belegering van Prins Maurits zwaar te lijden had.  

Info ReactiesFilm Wikipedia Streetview