terug

Joodse begraafplaats Dinxperlo

Joodse begraafplaats Dinxperlo

Begraafplaats met 29 graven daterend van 1854 tot 1998.

Ondanks dat de Joodse gemeenschap rond 1830 als zelfstandige  gemeente werd erkend, moeten er in de achttiende eeuw al Joden in Dinxperlo hebben gewoond. In 1815 waren er voldoende Joodse inwoners om godsdienstoefeningen te houden. Deze diensten vonden plaats in een huissynagoge. De ligging van Dinxperlo direct aan de Duitse grens, maakte dat er in de jaren dertig van de vorige eeuw veel Joodse vluchtelingen kwamen. Dit met name omdat burgemeester mr. J.H. Verbeek zich daar persoonlijk voor inzette. 

Belangrijke Joodse families die verbonden waren met de kille (Joodse) gemeenschap Dinxperlo waren Fuldauer, Heilbron, Cohen, Parach en Prins. Deze laatste familie, de familie Prins, is van groot belang geweest voor Dinxperlo.  Zij verplaatsten namelijk hun Deventer Tapijtfabriek naar Dinxperlo. Op de Joodse begraafplaats herinnert slechts één steen aan deze voor Dinxperlo zo belangrijke familie; namelijk die van het zeven jarig dochtertje van de familie: Wilhelmina Prins. Van veel van de familieleden Prins is bekend dat zij tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in Duitse concentratiekampen.

Begraafplaats
De Joodse begraafplaats wordt omsloten door begroeiing en afgesloten met een moderne poort met daarop op weerszijden een Joodse ster. De grafstenen zijn allen naar het zuiden gericht, dit waarschijnlijk in aansluiting bij het Joodse gebruik om de doden in de richting van het zuid-oosten te laten rusten, waar eens de Tempel stond en waar volgens de overlevering de opstanding plaatsvindt. De stenen zijn allen voorzien van zowel Nederlands schrift, geboorte- en sterfdatum als Hebreeuws script en Joodse jaartelling. Enkele exemplaren zijn verrijkt met eenvoudige decoratieve elementen. Bij sommige graven is het graf omkaderd met een hardstenen lijst.

Herstel en onderhoud begraafplaats
In het kader van het project 'Erfgoedroutes gemeente Aalten' heeft de Stichting Landschapsbeheer Gelderland een plan opgesteld voor het herstel van de begraafplaats. De vrijwilligers van Dinxpers Belang zijn op basis van dit plan aan de slag gegaan op en rond de begraafplaats. Zij hebben zich tevens bereid getoond om de begraafplaats duurzaam te onderhouden.

De vrijwilligers hebben reeds diverse groepen scholieren vanuit het basis- en middelbaar onderwijs ontvangen op de begraafplaats. De scholieren hebben een rondleiding gekregen door Dinxperlo, waarbij de geschiedenis van de joodse inwoners van Dinxperlo werd belicht. Als vervolg op de rondleiding hebben leerlingen uit het voortgezet onderwijs meegeholpen bij het schoonmaken en opknappen van de joodse begraafplaats in de vorm van een maatschappelijke stage. 

Voor hun inzet hebben de vrijwilligers van Dinxpers Belang de Monumentenprijs 2013 ontvangen.

Info ReactiesFilm Foto's Streetview