terug

Oosterkerk

Oosterkerk

Gedenkraam Oosterkerk (1913)

De gereformeerde 'Oosterkerk' is in 1913 gebouwd in opdracht van de gereformeerde kerk van Aalten. De kerk heeft zowel neo-renaissancistische als berlagiaanse invloeden. In de kerk staat het grootste Friedrichs orgel van Nederland. Het orgel heeft voorheen gestaan in de Zuiderkerk van Amsterdam.

In 1946 is in de Oosterkerk een gedenkraam onthuld. Een glas in lood raam van 8 meter hoog. Het initiatief tot het schenken van hen gedenkraam voor de Oosterkerk 'uit dankbaarheid voor hulp in oorlogstijd', werd genomen door de Gereformeerde Kerk van Kralingen-Rotterdam.

Aalten speelde in de tweede wereldoorlog een niet onbelangrijke rol in het ondergrondse verzet tegen de Duitse bezetter. In dit deel van de Achterhoek zaten duizenden onderduikers die verborgen werden gehouden en evacués die gastvrij werden ontvangen door de plaatselijke bevolking.

Nog tijdens de bezetting werd door een comité van onderduikers een plan gemaakt de inwoners van Aalten een passend geschenk aan te bieden als dank voor de gastvrijheid. De Gereformeerde kerken van het Rotterdamse Kralingen en van Scheveningen droegen bij in de kosten van het gedenkraam dat werd ontworpen door Marius Richters en vervaardigd door H. van Lamoen.

Ontwerper Marius Richters heeft in het gedenkraam verschillende symbolen uit de bezettingstijd uitgebeeld. Centraal staan de figuren van een boer en een boerin, omringd door hongerende kinderen en een onderduiker. Aan weerszijden is een afbeelding van marcherende Duitse soldaten met gevelde bajonet. Linksbeneden ziet men een schare uitgehongerde, om hulp smekende vrouwen en kinderen, rechts een groep mensen aan wie hulp is geboden en die bevoorraad naar huis terugkeren. Boven wordt met de afbeelding van een metselaar en een ploegende boer de wederopbouw uitgebeeld. Het geheel wordt beschenen door een brandende fakkel van de Nederlandse maagd met ontplooide vlag. In de zijramen zijn symbolen van de vier evangelisten en van Mozes en Jesaja aangebracht. Het linkerzijraam draagt het wapen van Scheveningen vanwege de in Aalten ontvangen gastvrijheid voor evacués. In het rechterzijraam staat een afbeelding van de davidster.

www.kerkvenster.nl

Info ReactiesFilm Streetview