terug

Sint Joriskerk

Sint Joriskerk

Laatgotische kerk in Bredevoort

De Sint-Joriskerk is een laatgotische kerk, waarvan de fundamenten uit 1316 stammen. Mogelijk was het gebouw in haar vroegste tijd een kasteelkapel. Bij het beleg van Bredevoort in 1597 door Prins Maurits is de oude (en grotere) kerk volledig afgebrand en zijn de gewelven ingestort. Na de verwoesting werd gestart met de opbouw van een gotische kerk.

In 1639 werd de kerk vergroot en werd de muur aan de noordzijde van de kerk enkele meters verderop opnieuw gebouwd. Hiermee werd ook een gallerij gerealiseerd, de boerengallerij. Deze is ook nu nog te bezichtigen en gebeitelde teksten zijn zichtbaar. Hiervoor zijn niet de teksten uit de Statenvertaling van 1637 gebruikt, maar een nog oudere vertaling van de Bijbel in het Nederlands.

De kerk dankt haar naam aan het schutspatroon van de borgmannen van Bredevoort, Sint Joris die de draak overwint. Op de toren staat daarom niet een weerhaan zoals gebruikelijk, maar Sint Joris met de draak.

Naast de boerenzolder zijn de preekstoel, geschonken door Zeno Lambert Satink (1698-1777) luitenant-kolonel der infanterie van het garnizoen van Bredevoort, en grafzerken van Zeno Lambert Satink en zijn dochter te bezichtigen. Ook het Naber-orgel, de muurnissen en het melaatsenraampje aan de buitenzijde zijn het bezichtigen waard.

In de kerk worden regelmatig concerten gehouden. Kijk voor meer informatie op: http://www.sintjorisconcerten.nl.

 

 

Info ReactiesFilm Wikipedia Foto's Streetview