terug

Boerderij - Varkensschuur

Boerderij - Varkensschuur

Nijhofsweg 6A, Aalten

Varkensschuur

De vrijstaande schuur van één bouwlaag aan de linkerzijde van de boerderij is opgetrokken op een rechthoekig grondplan onder een zadeldak. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van rechte ankers in zowel voor- als achtergevel. Het zadeldak is bedekt met gesmoorde muldenpannen en wordt afgesloten door windveren. De schoorsteen bevindt zich op het linkerdakschild.

De voorgevel heeft centraal een door een korfboog met gepleisterde aanzet- en sluitstenen afgesloten deeldeuropening met dubbele deeldeuren. Boven de deeldeuropening bevindt zich een gepleisterde ruitvormige gevelsteen met aan weerszijden twee ronde ramen met een bloemmotief. Links van de deeldeuropening bevindt zich een meerruits getoogd stalraam en in beide uiteinden van de gevel bevindt zich een getoogde staldeuropening afgesloten door een getoogde strek met een houten staldeur.

Tussen de beschoten geveltop en het metselwerk van de gevel bevindt zich een dubbele muizetand en een rollaag.

De linkerzijgevel heeft van links naar rechts: twee getoogde vijfruits stalramen met een gietijzeren tracering die aan boven- en onderzijde worden afgesloten door een rollaag, gevolgd door een nieuw stalraam, een houten deur en een getoogd vijfruits stalraam met gietijzeren tracering dat aan de bovenzijde afgesloten door een rollaag.

De achtergevel heeft centraal een door een korfboog met gepleisterde aanzet- en sluitstenen afgesloten deeldeuropening met dubbele deeldeuren. Boven de deeldeuropening bevindt zich een gepleisterde ruitvormige gevelsteen met aan weerszijden twee ronde ramen met een bloemmotief.

Waardering
Vrijstaande schuur van één bouwlaag uit de negentiende eeuw.

- Van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een goed en gaaf bewaard gebleven schuur uit de negentiende eeuw. Het object is in hoofdvorm en detaillering goed bewaard gebleven.

- Van stedebouwkundige waarde als onderdeel van een complex dat verder nog bestaat uit een boerderij van het hallehuistype met een aangebouwde schuur. De boerderij is beeldbepalend gesitueerd op een waardevol boerenerf in het buiten-gebied van Aalten.

- Van cultuurhistorische waarde als herinnering aan de in de negentiende eeuw ontstane klasse van scholteboeren. Het object is van belang vanwege de bestemming die nauw verbonden is met de sociaalhistorische en economische geschiedenis van Nederland en Aalten in het bijzonder.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info ReactiesFoto's Streetview