terug

De Welsker - Varkensschuur

De Welsker - Varkensschuur

Bij Spekkendijk 26, De Heurne (1933)

De varkensschuur met aangebouwde langsdeel uit 1933 heeft een L-vormige plattegrond en is opgetrokken van in kruisverband gemetselde rode baksteen. Zowel varkensstal als langsdeel tellen één bouwlaag. De L-vormige bouwmassa wordt overdekt door een afgewolfd zadeldak met aangekapt schilddak boven de varkensschuur. De langsdeel is gedekt met gesmoorde Muldenpannen. De varkensschuur is voorzien van recente betonpannen. De verschillende vensters hebben gemetselde lekdorpels en afsluitende halfsteens segmentbogen. Deuren en luiken zijn opgeklampt en bestaan uit groen geverfde kraaldelen.

De a-symmetrisch ingedeelde voorgevel van de varkensschuur heeft boven een gecementeerde plint vier regelmatig aangebrachte rechthoekige vensters, voorzien van kozijnen met 4-ruits schuiframen met 2-ruits bovenlichten. Aan de rechterzijde bevindt zich een rechthoekig deurkozijn met een opgeklampte deur en 2-ruits bovenlicht.

De linker zijgevel van de langsdeel heeft boven de plint vijf regelmatig geplaatste vensters met 9-ruits stalramen. In de uiterste rechter zijde van de gevel bevindt zich een opgeklampte deur. Onder de houten bakgoot van het dakschild is de gevel voorzien van vijf regelmatig geplaatste muurankers.

De rechter zijgevel van de langsdeel heeft vier opgeklampte deuren met hiertussen drie afwisselend aangebrachte vensters met ijzeren stalramen voorzien van spinnekopmotieven. De dakrand is voorzien van een zinken mastgoot.

De achtergevel van de langsdeel heeft boven de plint een rechthoekig venster voorzien van een ijzeren stalraam met decoratieve roedenverdeling. Onder het afgewolfde dakschild bevindt zich een opgeklampt zaadluik. De randen van de dakschilden onder het afgewolfde dakschild zijn voorzien van geprofileerde windveren.

De belendende muur aan de linker zijde van de rechter zijgevel van de langsdeel vormt de achtergevel van de varkensschuur. Deze is voorzien van een klein venster met ijzeren stalraam aan de linkerzijde. Voor de belendende muur van de langsdeel bevinden zich twee opgeklampte deuren. Onder de dakrand is een zinken mastgoot aangebracht. Op het linker uiteinde van de daknok bevindt zich een gemetselde schoorsteen met een metalen dekplaat. Aan de linker zijde is de achtergevel van de varkensschuur door een gemetselde muur verbonden met het achterhuis. In deze muur bevindt zich een klein vierkant kozijn met enkel raam. De verbindingsmuur wordt afgedekt door een doorgetrokken dakschild van het achterhuis, waarvan de dakrand aan de linkerzijde is voorzien van een kleine windveer.

Het interieur van varkensschuur en langsdeel zijn goed bewaard gebleven. De langsdeel heeft een centrale deel met aan beide zijden een grubstal. Boven de stalliggers bevinden zich hooiluiken. Het kapspant rust op ankerbalkgebinten met slieten.

Waardering
- Varkensschuur met aangebouwde langsdeel uit ca. 1933.

- van architectuurhistorische waarde als goed bewaard voorbeeld van een varkensschuur met aangebouwde langsdeel uit de periode rond 1933. De combinatie van exterieur en interieur toont nog de oorspronkelijke gebruiksfunctie van de schuur.

- het object heeft ensemble- en cultuurhistorische waarde als onderdeel van het boerderijcomplex de Welsker.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info