terug

De Welsker - Veeschuur

De Welsker - Veeschuur

Bij Spekkendijk 26, De Heurne (1825)

Dwars gelegen aan de Spekkendijk bevindt zich een houten veeschuur daterend uit de bouwfase van de eerste boerderij vanaf 1825. De schuur heeft een rechthoekig grondplan en is opgebouwd uit verticale beschieting, gedekt door een oorspronkelijk aan beide zijden afgewolfd zadeldak met (overwegend) gesmoorde Hollandse pannen. Vanaf 1850 is de schuur aan de oorspronkelijke voorzijde uitgebreid met een vierkante aanbouw, eveneens opgetrokken van een vertikale beschieting. Ook zijn beide zijgevels later verhoogd. Hierbij is voor de linker zijgevel een muur gemetseld. De aanbouw wordt afgedekt door een aangekapt dakschild aan de oorspronkelijke afgewolfde zijde van de voorgevel en doorgetrokken aflopende zijschilden. De latere schuur is gebouwd op een gemetselde fundering. Hierop bevinden zich gepotdekselde zijgevels en een verticaal beschoten achtergevel en open voorgevel. De a-symmetrisch ingedeelde voorgevel is aan de dakranden voorzien van windveren. Onder het afgewolfde dakschild bevindt zich een overstek. Het overstek rust op een zwaar gebint met middenstijl. Hierin bevinden zich twee dubbele opgeklampte deuren. Aan de linkerzijde wordt de gevel voor het recente muurwerk afgesloten door twee kleinere opgeklamte deuren. Aan de rechterzijde is de vertikale beschieting voorzien van een kleine opgeklampte toegangsdeur.

De rechter zijgevel heeft tussen de gebintstijlen drie dubbele deuren. Rechts hiervan is de gevel opgebouwd uit een vertikale beschieting.

De achtergevel is opgebouwd uit een vertikale beschieting met daarin een dubbele deur. Het interieur van de schuur heeft zes eikenhouten ankerbalkgebinten met tussenstijlen. Aan beide zijden van de deel zijn de stalruimten aanzienlijk gewijzigd. Dit geldt eveneens voor een deel van de gebint- en kapconstructie.


Waardering
Veeschuur, gebouwd in 1825 met wijzigingen vanaf 1850

- van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een veeschuur uit de periode tussen 1825 en 1938.

- De schuur heeft een ensemblewaarde als onderdeel van het boerderijcomplex 'De Welsker'.

- van cultuurhistorische waarde als onderdeel van het boerderijcomplex 'de Welsker'.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Info