terug

Kerktoren

Kerktoren

Nabij Markt 2, Dixperlo

Toren van de Ned. Herv. Kerk (St. Liborius of O.L.Vrouwe), uit ca. 1400 met romaniserende tendensen (lisenen met gekoppelde boogjes en galmgaten met deelzuiltjes). Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, nr. 1323, 1942, later voorzien van elektrische opwinding.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

InfoFoto's