terug

Oudste bewoningssporen Aalten

Oudste bewoningssporen Aalten

Hutkommen, restanten van vuurplaatsen en spinsteentjes

Onder de plek waar nu het parkeerterrein ligt, zijn in 1982 de oudste bewoningssporen van de gemeente Aalten gevonden. De sporen leiden terug naar het begin van onze jaartelling, ca. 800 na Christus. In de bodem werden een donkerkleurige verkleuring, restanten van vuurplaatsen en spinsteentjes aangetroffen.

De donkere verkleuring is een restant van waar vroeger een hutkom op heeft gestaan. De hutkommen werden als werkplaats gebruikt en lagen buiten de nederzetting. Dit in verband met brandgevaar wanneer bijvoorbeeld de smid aan het werk was. De kommen lagen in de grond zodat het een kelderfunctie kon dienen. Daarnaast was voor de textielverwerking een vochtige ruimte geschikt in verband met krimp en uitzetting van het materiaal.

In 1992 zijn de restanten van een tweede hutkom op de Hoven aangetroffen.

Reconstructietekening: W. Doodeheefver

Info ReactiesFilm Streetview