terug

Grafvondsten Damstraat

Vondsten Damstraat

Opgravingen van een Frankische edelman

Op de plek waar nu de Damstraat ligt, lag voorheen vermoedelijk een Merovingisch-Frankisch grafveld van rond het jaar 800. In 1932 zijn aan de Damstraat in Aalten grafvondsten gedaan die horen bij het graf van een Frankische edelman. De Frankische edelman werd in zijn volledige uitrusting begraven, zoals dat gebruikelijk was. De vondsten bestaan onder andere uit schakels van een gordel, speerpunten, stijgbeugels, een schildknop en een aantal potjes en schalen. In de Aaltense Musea zijn de vondsten te bezichtigen.

De Merovingen waren een dynastie van Frankische koningen Zij regeerden van de 5de tot de 8ste eeuw over een regelmatig veranderend gebied in delen van huidige BelgiĆ«, Frankrijk en Duitsland. De Merovingische dynastie dankt zijn naam aan Merovech, een min of meer legendarische koning van de Salische Franken van 447 tot 457.

Afbeelding: Mikko Kriek - Hazenberg Archeologie

Info ReactiesFilm Streetview